nadpis

Jeden z našich najväčších projektov, kde sme uspeli vo výberovom konaní a dodali kompletné portálové riešenie. Stránka spĺňa zákonné normy a rovnako pravidlá prístupnosti, bola aj niekoľkokrát auditovaná. Od roku 2008 získala každý rok ocenenie na konferencii ITAPA ako jedna z najlepších stránok miest a obcí Slovenska.

Detail projektu:

» Realizácia: september 2008
» Klient: Mesto Malacky
» Web: www.malacky.sk

Poskytnuté služby:

» web dizajn
» programovanie
» redakčný systém